துர்முகீ சம்வத்சர : தஞ்சாவூர் பஞ்சாங்கம் Thanjavur Panchangam in Tamil for Durmukhi nama Samvatsara: துர்முகீ நாம சம்வத்சர: தஞ்சாவூர் பஞ்சாங்கம் - புத்தக மாதரி (English Edition) por Narasimha Rao S

Titulo del libro: துர்முகீ சம்வத்சர : தஞ்சாவூர் பஞ்சாங்கம் Thanjavur Panchangam in Tamil for Durmukhi nama Samvatsara: துர்முகீ நாம சம்வத்சர: தஞ்சாவூர் பஞ்சாங்கம் - புத்தக மாதரி (English Edition)

Autor: Narasimha Rao S

Fecha de lanzamiento: November 14, 2015

துர்முகீ சம்வத்சர : தஞ்சாவூர் பஞ்சாங்கம் Thanjavur Panchangam in Tamil for Durmukhi nama Samvatsara: துர்முகீ நாம சம்வத்சர: தஞ்சாவூர் பஞ்சாங்கம் - புத்தக  மாதரி (English Edition) por Narasimha Rao S

Descargue o lea el libro de துர்முகீ சம்வத்சர : தஞ்சாவூர் பஞ்சாங்கம் Thanjavur Panchangam in Tamil for Durmukhi nama Samvatsara: துர்முகீ நாம சம்வத்சர: தஞ்சாவூர் பஞ்சாங்கம் - புத்தக மாதரி (English Edition) de Narasimha Rao S en formato PDF y EPUB. Aquí puedes descargar cualquier libro en formato PDF o Epub gratis. Use el botón disponible en esta página para descargar o leer libros en línea.

Narasimha Rao S con துர்முகீ சம்வத்சர : தஞ்சாவூர் பஞ்சாங்கம் Thanjavur Panchangam in Tamil for Durmukhi nama Samvatsara: துர்முகீ நாம சம்வத்சர: தஞ்சாவூர் பஞ்சாங்கம் - புத்தக மாதரி (English Edition)

Durmukhi nama samvatsara begins on 8 April 2016. This book contains Panchangam for year Durmukhi 2016-17. Panchangam is the Hindu Almanac containing the five components of time - Thithi, Vaara, Nakshatra, Yoga and Karana.